Korábbi pályázatok

/// Van egy ötleted, elszánt vagy és már csak egy hely kéne? Jelentkezz a Lakatlan__Töltsd újra! felhívására! /// Lakatlan __Töltsd újra! olyan közösségi, szociális, kulturális elemeket ötvöző projekteket keres, amelyek megvalósításához szükséges egy saját tér (épület, üzlet, iroda, műhely, telek…). Az ötletgazdákkal és szakmai partnereinkkel azon dolgozunk, hogy a projektötleteket fenntartható modellekké fejlesszük, és ezzel párhuzamosan megtaláljuk azokat a jelenleg lakatlan tereket, amelyek kedvező feltételekkel fogadhatják be az innovatív közösségi kezdeményezéseket.

/// F E L H Í V Á S ///
Jelentkezési határidő: 2013. november 4. éjfél

A KÉK – Kortárs Építészeti Központ LAKATLAN__Töltsd Újra! programja keresi azokat a szervezeteket, informális csoportokat, amelyek tevékenységük ellátásához, új vagy folyamatban lévő projektjeik megvalósításához ingatlant keresnek Budapesten.

Az ideális jelentkező ezt tudja:
# közösségi, szociális, kulturális, alkotó- tevékenységi kör
# innovatív projekt(ötlet), ami gazdasági fenntarthatóságra is törekszik
# elhivatottság
# valós ingatlanigény: az ingatlanhasználat valóban új dimenziót, lendületet adna a projektnek
# nyitottság az együttműködésre más szervezetekkel az ingatlan használata, a projektmegvalósítás során
# szervezetileg: (1) civil, vagy informális szervezet (nem szükséges, hogy bejegyzett szervezet legyen), illetve (2) olyan vállalkozás, esetleg magánszemély, amely az (1) csoportba tartozó kezdeményezéssel közösen valósítana meg projektet

Amit mi tudunk nyújtani:
Professzionális segítséget nyújtunk a projektek megvalósításához, önfenntartóvá válásához. Ennek érdekében egy közös, intenzív munkakapcsolat keretében a következő, egyedi projektekre szabott, térítésmentes szolgáltatásokat kínáljuk:
# Kapcsolatépítés: szervezeti partnerségek elősegítése (közös ötletelések olyan szervezetekkel, akikkel jó eséllyel tudtok szinergiákat megvalósítani: ezáltal a projekt gazdagodik, az ingatlan fenntartása finanszírozhatóbb, kihasználtsága magasabb fokú lesz); célcsoport-specifikus helyi hálózatok kiépülésének segítése, találkozók moderálása
# Projekt- és szervezetfejlesztés: üzleti modell és projektportfólió készítése a fenntarthatóság jegyében; folyamatos mentorálás; igény esetén prezentációs és tárgyalási felkészítés
# Ingatlanhasználat-menedzsment: a megfelelő ingatlan felkutatása, felmérése; ingatlantulajdonosok megkeresése és a lehető legkedvezményesebb bérleti konstrukciók kidolgozása (ideális esetben időszakos ingyenes ingatlanhasználat); a hely (részleges) felújítása önkéntes munkával, anyagi támogatással, nyersanyag szponzorokkal
# Jogi segítség: jogi háttér biztosítása a valamennyi szereplő érdekét védő bérleti konstrukcióhoz; szerződéskötések lebonyolítása; garanciaalap, amelynek tagjai anyagilag is felelősséget vállalnak egymásért
# Kommunikáció, PR: a projektek széleskörű kommunikációja

Amit tőletek várunk:
1. A klikkelésre nyíló JELENTKEZÉSI LAP kitöltése 2013. november 4. éjfélig
2. Aktív, felelős részvétel a teljes munkafolyamatban az indulástól a projekt megerősödéséig (Becsléseink szerint a folyamat 8-12 hónapot is igénybe vehet, és átlagosan heti 2-4 óra munkát jelent – intenzív projektfejlesztési időszakokban ennek többszörösét – egy vagy több, állandó kapcsolattartóval.)

Jelentkezések elbírálása:
2013. november 15-ig november 22-ig értesítjük  valamennyi pályázót arról, hogy bekerült-e azok közé, akiket személyes beszélgetésre hívunk majd.

Jognyilatkozat:
Kiíró és szakmai partnerei kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázók részéről részükre bocsátott, a Ptk. 81. § (2) szerint üzleti titoknak minősülő, illetve szellemi tulajdon kapcsán oltalmat élvező, pályázó által bizalmas információnak minősített információkat a program befejezését követően is, korlátlan ideig megőrzik, továbbá a titkot az üzleti titokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelik és használják fel.

Jelen titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan titokra, amelyet Kiíró és szakmai partnerei pályázó jelentkezését megelőzően már ismertek, vagy a titok megosztása napján már nyilvános volt, vagy a pályázattól függetlenül nyilvános lett, az alkalmazandó jogszabályok, tőzsdei szabályok, kormányhatározatok, felügyeleti jogforrások, azt nyilvánossá teszik vagy a vonatkozó előírások annak nyilvánosságra hozatalát kötelezővé teszi, továbbá ha a titok átadását hatóság vagy bíróság rendeli el.

/// NYÍLT KONZULTÁCIÓ ///
Időpont: 2013. október 21., 16:00-20:00
Helyszín: Müszi (1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. – bejárat a Somogyi Béla utcából a zöld kapun, csengess, ha nincs nyitva!)
A Lakatlan__Töltsd újra! programmal, a jelentkezési folyamattal kapcsolatos kérdéseitekre személyesen válaszolunk nyílt konzultációnkon.

Milyen projektek jelentkezését várjátok? Mire gondoltok, amikor azt mondjátok „közösségi projekt” vagy „társadalmi vállalkozás?
Formális vagy informális civil szervezetek, kezdő vállalkozások, esetleg magánszemélyek jelentkezését várjuk, akik olyan tevékenységet szeretnének beindítani (vagy indítottak már be), amely szerintük választ ad egy kisebb vagy nagyobb, helyi érdekű vagy általános érvényű társadalmi problémára. Ezzel egyidejűleg a saját tevékenységük fenntarthatóságára is megpróbálnak valamilyen „vállalkozói típusú” választ adni, és nem elégszenek meg a civil szféra unalomig ismert megoldásával, hogy „majd pályázunk rá”. A Lakatlan_Töltsd újra! szempontjából fontos a „valós ingatlanigény” is: tegyétek nyilvánvalóvá, hogy miért/hogyan növelné a hosszútávú sikeresség esélyét, ha átmenetileg kedvezményesen használhatnátok egy helyiséget?
A Lakatlan Facebook oldalán és honlapján az elkövetkezendő hetekben folyamatosan mutatunk majd be jó, többségében külföldi példákat.
Kérünk mindenkit, hogy a toltsdujra.hu–n olvasható Felhívásunkat figyelmesen olvassa végig pályázata leadása előtt!

Mit lehet tudni az ingatlanokról, amik közül választani lehet?
A folyamat fordított: először megkeressük azokat a valóban innovatív, hiánypótló közösségi kezdeményezéseket, társadalmi vállalkozásokat, amelyek ötletgazdáival együtt dolgozva szeretnénk majd az üres ingatlanok használati jogát tulajdonosaiktól megszerezni. A kiválasztott kezdeményezésekkel először közösen tovább fejlesztjük a projekt fenntarthatóságát, kommunikációs hátterét, elkészítjük a projektet bemutató portfóliót.
Az üres ingatlanokat a kiválasztott kezdeményezések igényeihez alkalmazkodva fogjuk felkutatni, ezt követően fogunk a tulajdonosokkal a kedvezményes átmeneti használatról tárgyalásokat kezdeményezni. Az eddigi egyeztetéseink a tulajdonosokkal is azt mutatják, hogy kevésbé jellemző, hogy az ingatlantulajdonosok általánosságban “közösségi célra” felajánlják ingatlanjaik kedvezményes időszakos használatát, de sokkal nyitottabbá tehetőek, ha megismerik a konkrét tevékenységet, annak tervezett működését, beleértve a mögötte álló szervezetet, személyeket is.

Biztosan hozzájutunk-e ingatlanhoz a program keretében?
Nem biztosan, de mi minden tőlünk telhetőt megteszünk majd ezért. A kiválasztott közösségi projektek szakmai, szervezeti és kommunikációs fejlesztése, a párhuzamosan beindított tárgyalások a kerületi önkormányzatokkal, az ideiglenes, kedvezményes közösségi használatot népszerűsítő szakmai eseményeink, a jogász szakértői hátterünk mind ezt a folyamatot segítik majd. A mi aktivitásunk és az egyes tulajdonosok nyitottsága mellett azonban nagyon sok múlik majd a Ti eltökéltségeteken is!

Mit kapok a programtól, ha kiválasztotok résztvevőként?
Mindent elkövetünk, hogy a lehető legkedvezményesebb feltételekkel használatab vehető ingatlant is, de emellett a program során biztosan hozzájutsz a következőkhöz: networking (új, szuper kooperációs lehetőségek), szervezet- és projektfejlesztés, közvetítés (az ingatlankeresésben egy tapasztalt csapat fog segíteni).

Mennyi ideig tart ez a folyamat?
Nagy különbségek lesznek az egyes projektek között. A projekt kidolgozottsága, szakmai megalapozottsága, a tevékenység jellege (különös tekintettel arra, hogy a tulajdonosok mennyire nyitottak annak befogadására), az igényelt ingatlan milyensége, az általatok a megvalósulásba befektetett energia, a beindításra fordítható anyagi forrásaitok mind befolyással lesznek arra, hogy mennyi idő alatt érjük majd el közös célunkat: egy lakatlan ingatlan értelmes tevékenységgel való megtöltését. Reményeink szerint legkésőbb 2014 őszén legalább 1 helyiségavató bulit tartunk majd. A Norvég Civil Támogatási Alapnak hála mi 2015 végéig biztosan rajta leszünk, hogy az első beköltözést sok további kövesse.

Tudtok-e pénzt is adni a projekt beindításához?
Pénzbeli támogatással nem jár a Lakatlan_Töltsd újra! pályázat. Pár százezer forintos nagyságrendben hozzá tudunk azonban járulni a majdani helyetek felújításához. Ezen kívül a program lényegéhez tartozik, hogy a projektetek bevételteremtő képességét is fejlesszük, segítsünk megtalálni azokat a lehetőségeket, partnerségeket, amelyek fenntarthatóvá teszik a kezdeményezést.

Mit értetek az alatt, hogy legyünk nyitottak az együttműködésre?
Hiszünk benne, hogy társadalmilag hasznos, de önmagukban gazdasági értelemben nem fenntartható projekteket képviselő civilek, valamint nyitott szellemiségű mikró vállalkozások nagyon friss, sikeres kombinációt alkothatnak. Azon leszünk, hogy ennek a programnak a révén is létrejöjjenek ilyen együtthatások.

Ugye nem fogjátok az ötletemet ellopni?
Nem. A szellemi tulajdon védelmét szolgáló nyilatkozatunkat Felhívásunk végén találod.

 Lehet-e Budapesten kívüli kezdeményezéssel is jelentkezni?
Nem. Nagyon örülünk, hogy a Lakatlan__Töltsd Újra! projekt Budapesten kívüli magyar városokban is elindította az üres ingatlanok újrahasznosításáról való gondolkozást. Bár a Lakatlan, mint kutatási program széleskörűen foglalkozik az üresedés problémájával (lásd: http://lakatlan.kek.org.hu/), maga a Töltsd újra! program csak budapesti ingatlanokat céloz meg, minthogy itt van alapos helyismeretünk és itt van rá lehetőségünk, hogy a projektpartnerekkel rendszeres személyes kapcsolatot tudjunk fenntartani.
Reméljük, hogy idővel sikerül egy vidéki városokban is alkalmazható programot és hasznosítási modelleket kidolgozunk. Szívből üdvözlünk minden hasonló jellegű helyi kezdeményezést országszerte. Ezért ha valaki vállalja a program adaptálását egyéb településeken, úgy mindenképp nyitottak vagyunk a partnerségre és emellett minden tőlünk telhető támogatást megadunk.